Michael Winbäck

CEO & grunnlegger

Michael, grunnlegger, har jobbet imed salg og salgstyring i IT-bransjen siden 1987.

Lars Hundal

Research, utvikling & grunnlegger

Lars, grunnlegger og den personen som tegner bedriften, har jobbet som teknisk entreprenør i software-industrien siden 1998.

Robert Baldinger

CSO & grunnlegger

Robert er en av grunnleggerne til eMarketeer og har hatt ansvar for utvikling, support og rådgivning siden bedriftens start i 2002.

Klaus Trolle

Chief evangelist & Partner-allianser

As a former eMarketeer client, Klaus now inspires customers to make the best use of the tool. He's also in charge of partner network and business development.

Robert Andersson

Salgssjef

With over 15 years expericence in the computer industry, Robert is leading and managing the eMarketeer Sales Team.

Headshot of Magnus Baudin

Magnus Baudin

Chief Technology Officer

As an expert in Cloud Technologies, Magnus brings vast experience from being in the IT industry for over 20 years.